blackbox-gallery.com

בניית אתר עבור גלריית ההצצה הנודדת הוקמה כיוזמה אומנותית ע"י ליאור כלפון ומשלבת חדשנות אורבנית ומוענקת לקהילה תוך שהיא מוצבת במרחב הציבורי. מטרתה של הגלריה לגרום לצופה להסתקרן לגבי תוכן המכולה הגדולה השחורה המרושתת ב-70 עיניים וחורי הצצה ובתוך כך למשוך אותו אל חור ההצצה ולחשוף אותו/ה לעולם האומנות הפלסטית כי אם האנשים לא מגיעים לגלריות ולמוזיאונים, הגלריה תגיע אל האנשים.

  • אפיון הצרכים והתוכן של הלקוח
  • הקמת אתר / עמוד נחיתה במערכת WordPress
  • אתר רספונסיבי
נטוורק סטודיו - עיצוב והקמת אתר עמוד נחיתה שיווקי ותדמיתי עבור און אדריכלים
נטוורק סטודיו - blackbox-gallery.com - תיק עבודות
נטוורק סטודיו - blackbox-gallery.com - תיק עבודות
נטוורק סטודיו - blackbox-gallery.com - תיק עבודות
נטוורק סטודיו - blackbox-gallery.com - תיק עבודות