gogolemida.co.il

בניית אתר תדמיתי עבור 'גוגו - למידה בקצב אחר' המציעה עולם תוכן עשיר המספק מענה לצרכיי התלמידים. תכניות המעצימות כישורים חברתיים ואישיים, בדגש על פיתוח מיומנויות למידה חדשות.

  • אפיון הצרכים והתוכן של הלקוח
  • הקמת אתר אינטרנט במערכת WordPress
  • אתר רספונסיבי
תצוגת עמוד עבור בניית אתר 'גוגו - למידה בקצב אחר'

טכנולוגיה

 HTML, Responsive Design, CSS, WordPress

תצוגת עמוד עבור בניית אתר 'גוגו - למידה בקצב אחר'
תצוגת עמוד עבור בניית אתר 'גוגו - למידה בקצב אחר'
תצוגת עמוד עבור בניית אתר 'גוגו - למידה בקצב אחר'
תצוגת עמוד עבור בניית אתר 'גוגו - למידה בקצב אחר'
תצוגת עמוד עבור בניית אתר 'גוגו - למידה בקצב אחר'
תצוגת עמוד עבור בניית אתר 'גוגו - למידה בקצב אחר'
תצוגת עמוד עבור בניית אתר 'גוגו - למידה בקצב אחר'
תצוגת עמוד עבור בניית אתר 'גוגו - למידה בקצב אחר'
תצוגת עמוד עבור בניית אתר 'גוגו - למידה בקצב אחר'