israelgreece.com

תחזוקה וטיפול עבור לשכת המסחר ישראל יוון שמחזקת את הקשר בין הקהילות העסקיות והחברתיות של שתי המדינות, לסייע לחברות ישראליות להכיר, לבחון ולהרחיב את פעילותן ביוון.

  • טיפול ותחזוקת אתר אינטרנט במערכת WordPress על פי דרישה
  • אתר רספונסיבי

טכנולוגיה

 HTML, Responsive Design, CSS, WordPress