pmarom.com

בניית אתר תדמיתי עבור פ.מרום. חברה ישראלית העוסקת בתכנון, ייצור והתקנת פרויקטים בתחום החקלאות בארץ ובעולם. פ. מרום מתמחה בפתרונות המותאמים ללקוח הספציפי, בהתאם לדרישות ספציפיות של כל לקוח ולקוח. פ. מרום מתמחה בתכנון וייצור של מבנים חקלאיים בכלל ושל חממות, בתי רשת, מנהרות, בריכות הידרופוניות, לולים ובתי אריזה בפרט.

  • אפיון הצרכים של הלקוח
  • הקמת אתר אינטרנט במערכת Joomla
  • אתר רספונסיבי מותאם לניידים עם חווית משתמש גבוהה
בניית אתר חנות ווקומרס עבור pmarom.com

טכנולוגיה

 HTML5, Responsive Design, CSS, Joomla

בניית אתר חנות ווקומרס עבור pmarom.com
בניית אתר חנות ווקומרס עבור pmarom.com
בניית אתר חנות ווקומרס עבור pmarom.com
בניית אתר חנות ווקומרס עבור pmarom.com
בניית אתר חנות ווקומרס עבור pmarom.com
בניית אתר חנות ווקומרס עבור pmarom.com
בניית אתר חנות ווקומרס עבור pmarom.com
בניית אתר חנות ווקומרס עבור pmarom.com