חשיפה מידית של מודעות בתשלום במטרה להגדיל את תנועת הגולשים הרלוונטיים אל האתר או עמוד נחיתה ומשם להמיר אותם ללקוחות או לידים.